"Stavíme pro Vás
                        již 15 let."

prekryti-sipka.png

 

O společnosti

Často kladené dotazy

Jakým si mohu sjednat schůzku s prodejcem? 
V pracovních dnech od 8 do 19:00 na telefonním čísle 777261262.

Je možná nezávazná rezervace vybraného domu? Jak mohu dům rezervovat?
Nezávaznou rezervaci řeší náš prodejce individuálně a po předchozí dohodě. Následuje osobní schůzka s prodejcem v naší kanceláři a dohoda na dalším postupu.

Zajišťuje společnost PMAX hypoteční úvěry?
Nabízíme možnost volby ze čtyř spolupracujících bankovních ústavů. Našimi partnery jsou ČS, Hypotéční banka, KB a Hypocentrum od Modré pyramidy. K vyřízení hypotéky od kterékoli spolupracující banky potřebujete pouze doklad totožnosti a potvrzení o výši příjmů. Všechny ostatní dokumenty týkající kupované nemovitosti bance dodává PMAX.

Má kupující možnost ovlivnit standardní vybavení rodinných domů a bytů, např. barvu obkladů?
V rámci hrubé stavby mohou klienti měnit především dispoziční uspořádání v rámci stavebně technických možností. Nabízíme výběr obkladů, dlažeb a podlah z několika barevných variant standardu od ověřených dodavatelů.

Jaká je sazba daně z převodu nemovitostí?
Daň z převodu nemovitosti činí 4% ze základu daně. Od daně z převodu je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví novostavby. (zákon ČNR č. 357/1992 Sb.)
Jaká je záruka na nové domy? 
Za kvalitou svých rodinných domů si stojíme, proto nabízíme záruční lhůtu v délce 36 měsíců. Záruka počíná okamžikem předání do užívání.

Jak se budou řešit případné reklamace?
Pokud se vyskytnou nějaké reklamace, řešíme je bez zbytečného odkladu. S majitelem dohodne postup odstranění závady. Důležitým faktorem při řešení reklamace je ohlášení závady ihned po jejím zjištění a poskytnout přístup našemu technikovi.

Může nabývat nemovitost cizinec a právnická osoba?
V souladu s mezinárodními smlouvami mohou nemovitosti určené k bydlení (byty, rodinné domy, stavební pozemky) nabývat cizinci v České republice prakticky bez omezení, a to i pokud nejsou občany členských států EU. Pokud jde o právnické osoby platí, že právnické osoby mající sídlo v České republice mohou nabývat nemovitosti do vlastnictví prakticky stejně, jako kterýkoliv občan ČR. Zahraniční právnické osoby u nás mohou nabývat nemovitosti k bydlení, pokud mají v ČR právní subjektivitu.

Jak probíhá zápis do katastru nemovitostí a jak dlouho to trvá? 
Zápis do katastru probíhá na základě podání návrhu na vklad kupní smlouvy. Pro řízení o vkladu do katastru nemovitostí platí obecné lhůty pro správní řízení, tedy maximálně 30 dní od podání a minimálně 20 dní od podání kupní smlouvy na katastrální úřad.