prekryti-sipka.png

 
V Lokalitě Kostelec byla zahájena výstavba inženýrských sítí. K této výstavbě se brzy připojí výstavba prvních rodinných domů.
Dne 6. 3. 2019 nabyla právní moc stavebního povolení pro projekt Kostelec nad Labem
Tímto projektem navazujeme na realizovaný projekt výstavby rodinných domů v Čakovičkách. Řešení domů, které vychází z předchozího projektu jsme v rámc ...
Přehled všech novinek