"Kvalitní bydlení,
                   kvalitní život"

prekryti-sipka.png

 

Naše výhody

Úspora energií

Neustálé zvyšování cen energií vyvolává potřebu bezodkladně řešit provozní náklady domácnosti. Jednou z nejpodstatnějších položek bývá totiž právě účet za topení. Energetická bilance domu má dvě hlavní stránky. Za prvé to je tepelně izolační vlastnost stavby, která je závislá na její konstrukci a použitých izolačních materiálech ​.​ ​T​ím zabránění nehospodárným únikům.

Za druhé je to pak vhodně zvolený systém vytápění s důrazem na použitý zdroj tepla. V ČR je energetické hodnocení budov stanoveno zákonem č.177/2006 Sb. Ten předepisuje požadavky na průkaz energetické náročnosti budovy, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Výsledkem je pak zařazení budovy do Třídy energetické náročnosti.

Díky poctivému přístupu k energetické problematice se společnosti Pmax, s.r.o. podařilo, že domy stavěné v lokalitě Čakovičky dosahují parametrů umožňující je zařadit do druhé nejlepší třídy, tedy třídy B, do které jsou zařazeny stavby hodnocené jako „Velmi úsporné“.